FAQ
PNM_logo_kolor
ZESPÓŁ
PNM_logo_kolor

Najczęściej zadawane pytania

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wybranych placówek oświatowych (np. MOS, MOW) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Udział placówek oświatowych w projekcie nie skutkuje ponoszeniem kosztów finansowych. Projekt “Profilaktyka na miarę” jest realizowany ze środków budżetu państwa.

Uczestnicy projektu po podpisaniu umowy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych, m.in. udziału w szkoleniach, konferencji; terminowości; przekazywania informacji zwrotnej na temat platformy diagnostycznej oraz aktywnego współtworzenia społeczności.

Zapisy szkół i placówek oświatowych chętnych do udziału w projekcie odbywają się drogą mailową na adres profilaktyka@trzyzero.edu.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia mailowego, przesłana zostanie Państwu deklaracja udziału w projekcie. Po jej otrzymaniu, szkoła/placówka zostanie wpisana na listę uczestników projektu. Po wyczerpaniu dostępnych miejsc, szkoła/placówka zostanie wpisana na listę rezerwową.

Tak. Zarówno publiczne jak i niepubliczne placówki oświatowe mogą wziąć udział w projekcie.

Dostęp do danych z diagnozy szkolnej ma tylko administrator szkoły (dyrektor lub osoba przez niego upoważniona). MEiN ma dostęp tylko do danych ogólnopolskich, bez możliwości identyfikowania wyników z poszczególnych szkół.

Podczas realizacji projektu planowane są spotkania z uczestnikami projektu, np. panel dyskusyjny, konsultacje czy konferencja podsumowująca projekt. Większość spotkań odbędzie w się formule hybrydowej, zarówno online, jak i stacjonarnie. Konsultacje i inne działania wspierające będą dostosowane do potrzeb uczestników projektu. Prowadzone będą telefoniczne lub online.