Konsultacje on-line wspierające osoby prowadzące badania pilotażowe_grafika

Konsultacje on-line wspierające osoby prowadzące badania

Od 28 listopada do 16 grudnia br., dodatkowo oprócz dotychczasowego wsparcia, uruchamiamy konsultacje online dla uczestników projektu, którzy chcieliby się spotkań z członkami naszego zespołu. Połączymy się poprzez MS Teams. 

Terminy konsultacji znajdują się na stronie projektowej dotyczącej realizacji badań pilotażowych w 2022 r.: Realizacja badań pilotażowych na poziomie szkół i placówek w 2022 r.

Similar Posts