Rekrutacja szkół i placówek

Rekrutacja szkół i placówek

Rekrutacja szkół i placówek będzie prowadzona na podstawie opracowanego wcześniej schematu doboru wskazującego liczbę badanych środowisk z poszczególnych województw, typów szkół, miejscowości, tak, aby badana próba była reprezentatywna.  Informacje dotyczące możliwości dołączenia szkół i placówek do naszego projektu znajdują się na stronie “Informacje o projekcie”. Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie “FAQ”.

Rozpoczęcie projektu “Profilaktyka na miarę”

Rozpoczęcie projektu “Profilaktyka na miarę”

Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne. Więcej informacji na stronie “Informacje…