Kobieta pisze na laptopie i trzyma plik dokumentów

Informacje projektowe – luty 2023 | terminy szkoleń

Szanowni Państwo,
przekazujemy kolejne informacje dotyczące realizacji naszego projektu. W niniejszej wiadomości pragniemy przypomnieć podstawowe informacje o projekcie, opisać bieżące działania oraz zapoznać Państwa z dalszym przebiegiem projektu.

Podstawowe informacje o projekcie
(opis dotychczasowych działań)

Zdjęcie przedstawiające męską rękę układającą klocki z ikonkami w kształt piramidy

Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.
Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne.

Nasz projekt jest realizowany od czerwca 2022 r. W tym okresie przeprowadziliśmy rekrutację szkół i placówek w całej Polsce (ponad 280 podpisanych umów projektowych), spotkaliśmy się na seminarium eksperckim dotyczącym aktualnych problemów środowisk szkolnych oraz szkoleniach i konsultacjach z zakresu korzystania z Platformy do diagnozy MEiN i prowadzenia samej diagnozy w szkołach i placówkach.

Na Portalu informacyjno-edukacyjnym zostały zamieszczone materiały szkoleniowe oraz instrukcje dotyczące roli diagnozy w środowisku szkolnym w działaniach na rzecz wychowania, psychoprofilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego uczniów, obsługi Platformy do diagnozy, jej funkcjonalności oraz zasad prowadzenia badań w szkołach i placówkach.
Na Forum uczestników projektu na bieżąco wymienialiśmy się informacjami i rozwiązywaliśmy różnorodne kwestie projektowe.

Na zakończenie roku przystąpiliśmy do realizacji badania pilotażowego z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców zamieszczonych na Platformie do diagnozy MEIN. W wyniku realizacji badania pilotażowego zgromadzono około 60 000 ankiet.

Więcej informacji o projekcie na stronie „Aktualności”

Analiza wyników badań

Analiza wyników diagnozy - laptop z wyświetlonymi danymi z badań

Aktualnie nasz zespół projektowy jest nadal zaangażowany w analizę wyników badań pilotażowych. Przygotowujemy dla każdej szkoły i placówki raporty podsumowujące każdą z przeprowadzonych ankiet.
Na tym etapie projektu jest to proces półautomatyczny, więc czasochłonny.

Po zakończeniu prac roześlemy do szkół i placówek e-maile z raportami (rozpoczęcie wysyłki nastąpi na przełomie lutego i marca 2023 roku).

Terminy szkoleń online

W marcu planujemy kontynuować wsparcie dla szkół i placówek m.in. poprzez spotkania online dotyczące przekładania wyników diagnozy na treści programów i działania wychowawczo-profilaktyczne.
Prosimy przed uczestnictwem w szkoleniach o zapoznanie się z otrzymanymi raportami.

Terminy szkoleń online (prosimy o zapisanie dat):

  1. 13 marca (poniedziałek) – 9:30 – 12:00 – szkolenie adresowane do szkół podstawowych
  2. 15 marca (środa) – 9:30 – 12:00 – szkolenie adresowane do szkół średnich
  3. 15 marca (środa) – 15:00 – 17:30 – szkolenie adresowane do szkół podstawowych
  4. 17 marca (piątek ) – 9:30 – 12:00 – szkolenie adresowane do placówek

Uwaga!
Szkolenie adresowane do szkół podstawowych ma dwa terminy (można skorzystać z jednego z nich).
Linki do szkoleń online zostaną przesłane w kolejnej informacji.
Nagrania ze szkoleń zostaną później opublikowane na Portalu informacyjno-edukacyjnym.

Działania projektowe w 2023 i 2024 r.

Ponadto do końca roku kalendarzowego zostanie przygotowana publikacja zawierająca ogólne rekomendacje do działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach oraz zrealizujemy badania ewaluacyjne na poziomie szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024.

Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić, że nasz projekt jest stale rozwijany i dostosowywany do potrzeb szkół i placówek. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie, prosimy o kontakt poprzez profilaktyka@trzyzero.edu.pl lub zamieszczenie postów lub komentarzy na Forum uczestników projektu.

Pozdrawiamy,
Zespół projektu Profilaktyka na miarę

Similar Posts