Diagnoza zapotrzebowania do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki - grafika

Podsumowanie szkoleń dotyczących diagnozy, badań i obsługi platformy do diagnozy

Dziękujemy za udział w szkoleniach online dotyczących diagnozy, sposobu prowadzenia badań oraz obsługi platformy diagnostycznej.
Ponad 200 uczestników projektu skorzystało z warsztatów online.

Na naszym portalu został opublikowany nowy kurs zawierający w sobie nagrania oraz materiały: https://www.edukacja.profilaktykanamiare.pl/enroll/2189587?et=free
Po kliknięciu zostaną Państwo automatycznie przeniesieni na stronę z nagraniami.
W przypadku chęci ponownego przejrzenia materiałów, do kursu można się dostać poprzez zakładkę “Strona główna” widoczną po zalogowaniu na portal: https://www.edukacja.profilaktykanamiare.pl/

Dla osób, które chcą uzyskać zaświadczenie ze szkolenia, przygotowaliśmy formularz. Prosimy o jego wypełnienie.
Zaświadczenia zostaną do Państwa przesłane pocztą elektroniczną do 4 listopada 2022 r. 

 

Similar Posts